top of page

Ionas Miliatos
ögonläkare

   Dr Ionas Miliatos är ögonläkare och specialiserar sig inom sjukdomar i gula fläcken, diabetisk retinopati, grön starr och gråstarrskirurgi.

   Han gick gymnasiet på  Kykkos Lyceum av Paphos och blev antagen till Patras medicinska skolan i Grekland efter nationella prov (1997). Efter obligatorisk värnplikt i Försvarsmakten som officerare vid Artilleriet fortsatte han med sina medicinska studier där han tog examen 2005.

   År 2006 flyttade han till Sverige för att specialisera sig inom Oftalmologi på Ögonkliniken i Uddevalla  som är en av de största i landet. Han klarade den svenska specialist examen med högsta betyg 2012.

   Han fortsatte sin karriär främst på kliniken i Uddevalla där han specialiserade sig på gråstarrsoperationer och inom gulafläckens sjukdomar. Samtidigt arbetade han som hyrläkare på olika sjukhus och privata kliniker i hela landet. 

  Sedan 2013 har han varit ansvarig för avdelningen för allmän oftalmologi, ögonakuten samt administrativ biträdande chef för kliniken där han arbetade fram till att han flyttade tillbaka till Cypern 2021. 

1636733217823_edited.jpg
Βιογραφικο: Om

PUBLIKATIONER

Epiretinal membrane surgery evaluated by subjective outcome: To examine pre- and postoperative visual interference, subjective symptoms and visual acuity in patients undergoing epiretinal membrane (ERM) surgery. 2016 Acta Ophthalmologica Scandinavica Foundation. 

konferenser

13th Annual Congress of the Cyprus Ophthalmology Society, Limassol 2023

37th International Congress of the Hellenic Society of Ontraocular Implant and Refractive Surgery , Athens 2023

EURETINA virtual congress 2020

ESCRS Paris 2019

Congress of the European Strabismological Association, Helsinki 2019

EPOS, Oxford 2018

Euretina, Vienna 2018

European Society of Ophthalmology congress, Barcelona 2017

7th Congress on Controversies in Ophthalmology (COPHy), Warsaw 2016

American Academy of Ophthalmology congress, Las Vegas 2015

5th Congress on Controversies in Ophthalmology (COPHy), Lisbon 2014

American Academy of Ophthalmology congress, New Orleans 2013

Βιογραφικο: Publications
bottom of page